Prijava za grupni trening

Za svakog igrača navesti ime prezime i godište te ih odvajati zarezom